Boligventilasjon og service

Nye hus bygges tett og er godt isolert for å spare energi og hindre varmetap. Samtidig stiller byggeforskriftene krav til ventilasjonen i boligen. Vi har ventilasjonsmontører og srevimceteknikkere som kan levere komplette anlegg samt utføre service der dette er nødvendig. Ta kontakt med oss for mere infomasjon

Boligventilasjon123 123 123 

Radon

Alle bygninger skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses, Radonkonsentrasjon skal ikke overstige 200 pq/m3


Vi har nødvendig utstyr og kompetanse for måling og utbedring av radon. 


Tabell for serviceintervaller
Tabell for serviceintervaller
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang